teamontwikkeling - meer prestatie & plezier

De uitdaging

Een team is meer dan gewoon een groepje mensen die samen iets tot stand proberen te brengen. Een goed functionerend team presteert samen meer dan de individuele leden afzonderlijk. Toch lijden goede teamprestaties vaak onder allerlei verschillende invloeden. Onduidelijke doelen, onvoldoende taakafbakening, complexe processen en veranderende omstandigheden zijn hiervoor de ingrediënten. Dit vraagt om aandacht. Het team heeft hier hulp en ondersteuning bij nodig. Gezamenlijke focus en heldere werkafspraken zijn voorwaarde voor succes. Ik heb, in de vele managementrollen die ik heb ingevuld, ervaren dat dit echter niet voldoende was. Continu verbeterprogramma’s maken organisaties sterker met gestroomlijnde processen, heldere verantwoordelijkheden en gezamenlijke doelen. Resultaten vallen toch vaak tegen door onderling onbegrip en een gemis aan hartelijke samenwerking. Teamleden die elkaar niet liggen, die compleet langs elkaar heen lijken te praten of zelfs hun mond houden en de meeting ‘uitzitten’. Waarom is het zo lastig om elkaar oprecht te waarderen?

Nare gevolgen

Gekwalificeerde mensen die gefrustreerd rondlopen bij aantrekkelijke bedrijven. De impact van deze frustratie is groot en gaat ten koste van plezier en kan zelfs gezondheid kosten. Het gebrek aan waardering voor elkaar leidt daarnaast ook tot slechte besluiten en productieverlies. Emotionele en financiële kosten die hierdoor ontstaan zijn onacceptabel hoog. Deze persoonlijke en zakelijke gevolgen zijn gedeeltelijk of misschien zelfs helemaal te voorkomen. Het is mijn passie om hier wat aan te doen.

Mooie kansen

Begrip en waardering binnen het team is prioriteit. Niet als een eenmalige training of workshop maar geïntegreerd in de teamcultuur. Zelfreflectie en evaluatie van prestaties zijn onmisbaar. Ik combineer liefde voor mensen met mijn sterke behoefte aan concrete resultaten. Vanwege mijn managementervaring en mijn opleiding tot professioneel coach ben ik in staat om te werken met zowel datgene wat boven als wat onder de waterlijn afspeelt. Denk hierbij aan persoonlijke overtuigingen en onuitgesproken verwachtingen. Er zijn allerlei mooie tools verkrijgbaar die daarbij ondersteunen. Ik heb gekozen voor certificering als Life Language Communication IQ partner. De Life Languages is een geweldige methodiek om individuele deelnemers en gezamenlijke teams inzicht te geven in elkaars rol. Ieder mens is uniek en heeft een uniek profiel waardoor hij of zij van toegevoegde waarde is voor het team. Waardering voor het profiel van de andere teamleden is van groot belang. Van nature lijken we moeite te hebben met de kracht van een ander zodra deze afwijkt van ons eigen profiel. Het Life Languages profiel biedt direct handvatten om het eigen profiel verder te ontwikkelen. De persoonlijke effectiviteit gaat met sprongen vooruit. Het Life Languages profiel geeft inzicht in persoonlijke filters, behoeften, passies, valkuilen, stressgevoeligheid en nog veel meer. Een schat aan informatie! Niet om iemand in een hokje te plaatsen, maar juist als hulpmiddel bij gerichte persoonlijke- en teamontwikkeling. Het team wordt met de uitkomsten in staat gesteld om veel prettiger, effectiever en efficiënter samen te werken.

Beperkte investering, groot rendement

De eerste winst valt al te behalen met één profiel plus gesprek per teamlid in combinatie met een workshop van een dagdeel met het hele team. Het programma van de workshop zal samen met de teamleider worden gemaakt. De ervaring leert dat hiermee hele concrete resultaten worden behaald. Afhankelijk van de wensen kunnen thema’s verder worden verdiept door middel van vervolg workshops. Wij geloven dat we mooie resultaten zullen zien als we gezamenlijk investeren in mensen. Het vraagt moed van een opdrachtgever om te investeren in iets nieuws en moed van de teamleden om zichzelf te evalueren en met elkaar hierover in gesprek te gaan. Dit alles ten behoeve van meer resultaat en plezier!

Voor meer informatie kunt u ons bereiken via LinkedIn of via…

meer info op website