Interim management

Interim Management

Soms heb je als organisatie iemand nodig die een leidende rol tijdelijk invult. Interim Management kan een oplossing zijn in verschillende situaties. Wij leveren deze dienst voor management functies waar het accent niet ligt op het inhoudelijke, maar op organisatie, doelgerichtheid, motivatie, verandering en optimalisatie. Vaak worden managementrollen ingevuld door doorgegroeide inhoudelijke vakmensen. In tijden van verandering kan het nuttig zijn om een ervaren verandermanager tijdelijk aan het roer te hebben totdat e.e.a. weer in nieuwe banen is geleidt. Met als doel om kwaliteit en voorspelbaarheid te vergroten en resultaten beter meetbaar en zichtbaar te maken. Daarna kan de vakinhoudelijke manager weer prima uit de voeten.

Voor wie

Organisaties die een business unit op een hoger niveau willen krijgen in een bepaalde periode. Wanneer niet vak inhoudelijkheid maar de verander-ervaring van doorslaggevende waarde is. Voor hen die niet alleen willen dat het operationeel proces doorloopt, maar ook willen dat er ook doelgerichte meetbare verbeteringen worden doorgevoerd.

Hoe

Samen met u als opdrachtgever bespreken we wat er nodig is. Nodig voor het operationeel proces en nodig voor de gewenste verbeteringen.

Om in korte tijd kwaliteit, voorspelbaarheid en resultaat structureel te verbeteren.

Als we overeenstemming hebben over de uitdaging en de geschiktheid van de kandidaat dan leggen we de periode vast inclusief afstem- en oplever momenten.

Mogelijke vragen

  • Tijdelijke aansturing is gewenst om kwaliteitsprocessen te implementeren.
  • Invulling van de leidende rol is gewenst in een tijdelijk programma of projectteam.
  • Vervanging van een leidinggevende is nodig tijdens langdurige afwezigheid.
  • Tijdelijke invulling is gewenst vanwege een zorgvuldig en langdurig selectieproces van de definitieve leidinggevende.

Wilt u meer informatie?