Life Languages Communicatie Profiel

Life Languages Communicatie Profiel

Communicatie is de manier waarop mensen elkaar laten weten wat ze denken, willen en voelen. Door communicatie verbinden we ons met anderen. Dat blijkt in de praktijk toch best lastig te zijn. Meestal proberen we elkaar namelijk te begrijpen op basis van hoe we zelf zijn. We hebben allemaal onze filters die bepalen hoe wij elkaar verstaan. Daardoor kan onbedoeld miscommunicatie ontstaan. Communicatietraining helpt om anderen meer te waarderen en beter te verstaan. Life Languages heeft zich bewezen als bijzonder waardevol hulpmiddel. Het helpt om beter samen te werken, leiding te geven en mensen te motiveren.

Hoe

Communicatietrainingen kunnen op twee manieren aangepakt worden. De eerste manier is dat je kunt werken aan vaardigheden, het werken ‘aan de buitenste schil’ van de mens. Je leert dan hoe je via een woordkeus mensen kunt beïnvloeden, hoe je elkaar feedback geeft of gesprekstechnieken als ‘luisteren, samenvatten, doorvragen’ en ‘metacommunicatie’. Dit kan heel nuttig zijn als de vraag alleen gaat om het aanleren van vaardigheden.

De tweede manier in de aanpak van communicatietraining is om te kijken wie je bent als persoon. Wie je bent als persoon laat je zien door de manier waarop je communiceert. Doordat je beter weet wie je bent als persoon, weet je ook beter wat je belangrijk vindt in de communicatie naar anderen. Je leert hoe je de informatie filtert naar jouw eigen interne normen. Vanuit dit inzicht ga je begrijpen waarom het met de één zo makkelijk communiceert en met de ander minder. Waar je sterktes en aandachtspunten liggen. En zodoende wat nodig is om jouw (team) communicatie te versterken. ZIPON zet hiervoor het Life Languages Profiel in.

Het Life Languages Profiel™ is een communicatieprofiel. Dit profiel geeft inzicht in de eigen manier van communiceren. Maar het gaat verder dan dat: Het Life Languages Profiel laat zien dat de wijze waarop jij communiceert verband houdt met jouw overtuigingen, drijfveren, behoeftes, kortom: wie je bent. Je leert de eigen communicatiestijl (de Life Languages talen) beter begrijpen, dit vergroot de effectiviteit, omdat je bewust bent van je stijl. Verder weet je waar jouw uitdagingen liggen en wat er nodig is om je communicatie effectiever te maken.

Binnen organisaties ervaren wij keer op keer dat Life Language een positieve impact heeft op het vertrouwen binnen een team. Uit recent onderzoek van onder andere google blijkt dat vertrouwen en veiligheid de belangrijkste factoren zijn voor goed functionerende teams, evenals het kunnen inleven in de ander, een hoge sociale sensitiviteit hebben.

Maak het verschil door elkaar echt te begrijpen en te waarderen (in samenleven, samenwerken, motiveren en leidinggeven)
Via begrip voor de eigen talen ontstaat er begrip voor de ander, waardoor een basis ontstaat voor samenwerking.

Mogelijke vragen

  • Hoe kan ik beter communiceren met die ‘lastige’ collega?
  • Wij werken aan dezelfde doelen, maar toch komen wij regelmatig tegenover elkaar te staan. Wat is er aan de hand?
  • Ik ervaar stress op mijn werk zonder er precies de vinger op te kunnen leggen.
  • Ik ervaar soms een conflict in mijzelf tussen denken, doen en voelen. Wat is er aan de hand? Hoe kan ik hier beter mee omgaan?
  • Waar moet ik op letten bij het zoeken van een nieuwe baan?
  • Ik wil mijn partner beter leren begrijpen zodat onze gesprekken niet steeds weer vervelend eindigen.
  • Wat kan ik doen om mijzelf communicatief te ontwikkelen?

Benieuwd naar uw profiel of wilt u meer informatie?